Аймгийн хэмжээнд 2014 оны хагас жилийн байдлаар ӨРГӨДӨЛ ХҮСЭЛТ ТҮҮНИЙ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

2014-07-03

Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудаас тус газарт ирүүлсэн өргөдөл хүсэлт, албан бичгүүдэд дарааллын дагуу дугаар өгч, даргад танилцуулан заасан нэгжид шилжүүлж, албан бичиг, өргөдөл хүсэлтийг хугацаандаа шийдвэрлэхэд нь хяналт тавин ажиллаж байна. Мөн эмх цэгц дарааллаар архивын нэгж үүсгэн, стандартын дагуу архивлан хадгалж байна.

           Аймгийн хэмжээнд 2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах, өмчлүүлэх, бусад газрын харилцаатай холбоотой иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас нийт 1626 өргөдөл, хүсэлт, албан тоот хүлээн авснаас 1275 бичгийг хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэж, 351 өргөдөл, хүсэлт, албан бичгийг мэргэжилтнүүд болон сумдын газрын даамал нар судлаж байна.

д/д

Сумын нэр

нийт хүлээн авсан өргөдөл, албан тоот

үүнээс

шийдвэрлэсэн

шийдвэрлээгүй

1

Их тамир

 243

230

13 

2

Чулуут

 108

84 

 24

3

Хангай

 174

94 

80 

4

Тариат

 147

48 

99 

5

Цахир

 51

13 

38 

6

Єндєрулаан

 

 

 

7

Эрдэнэмандал

 

 

 

8

Жаргалант

80

80 

 

9

Цэцэрлэг

 

 

 

10

Хайрхан

 158

148 

10 

11

Батцэнгэл

 

 

 

12

Єлзийт

 65

59 

 

13

Єгийнуур

70

70 

 

14

Хашаат

 93

93 

 

15

Хотонт

 43

34 

 

16

Цэнхэр

 68

68

 

17

Тєвшрүүлэх

 23

23 

 

18

Булган

 43

31 

12 

19

Эрдэнэбулган

 

 

 

20

ГХБХБГ

260

200 

30 

НИЙТ

 

 

 

Санал асуулга

Танд уг сайт таалагдаж байна уу...

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР