Сул орон тоо, нээлттэй ажлын байр

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ,

СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

       Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэг, Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам”-ын 4 дүгээр зүйлийн 4.2 дахь хэсэгт тус тус заасны дагуу төрийн жинхэнэ албан хаагч төрийн өөр байгууллага, нэгж хооронд шилжин ажиллах боломжийг хангах зорилгоор төрийн жинхэнэ албан хаагчдын хүрээнд энэхүү зарыг мэдээлж байна.

           Төрийн жинхэнэ албан хаагчдаас тухайн орон тоо нөхөгдөөгүй тохиолдолд Төрийн албаны тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.2.2 дахь заалт, 33.3 дахь хэсэгт заасны дагуу тусгай шалгалт зохион байгуулна.

      Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журмын 4 дүгээр зүйлийн 4.2 дахь хэсэгт заасны дагуу төрийн өөр байгууллага, нэгж хооронд шилжин ажиллахыг хүссэн төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг дараах албан тушаалд холбогдох материалаа цахим шуудангаар ирүүлэхийг урьж байна.

Тавигдах болзол, шаардлага:

 • төрийн жинхэнэ албан тушаалд зохих ёсоор томилогдсон байх;
 • зарлагдсан албан тушаалтай адил төрлийн албан тушаалын адил ангилалд ажилладаг байх;
 • зарлагдсан албан тушаалын тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлагыг хангасан байх.

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн анкет;
 • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;
 • Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/, хэрэв гадаад улсад их, дээд сургууль төгссөн бол боловсролын баримт бичгийн баталгаат орчуулгыг хавсаргах;
 • Мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичиг;
 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр /Хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн хуулбар, цахим лавлагаа;
 • Албан тушаалд томилогдсон, чөлөөлөгдсөн тушаал, шийдвэрийн хуулбар;
 • Төрийн жинхэнэ албаны тангараг өргөсөн “Тангаргийн хуудас” хуулбар;
 • Сүүлийн гурван жилийн төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлсэн илтгэх хуудас, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний үнэлгээ;
 • Иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тухай тодорхойлолт           
 • mongolia–аас татан авах/.

Материал хүлээн авах:

 • Хугацаа: Ажлын 5 хоног, 2023 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдрийн 17.00 цаг хүртэл
 • Хүлээн авах хаяг:   arkhangai@gazar.gov.mn
 • Холбоо барих утас: Архангай аймгийн Газрын харилцаа, Барилга, Хот байгуулалтын газар: 70333632, 70333633

 

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН  ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ

АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ ЖАГСААЛТ

д/д

Байгууллага

Дотоод нэгж

Албан тушаалын нэр

Орон тоо

Албан тушаалын

Албан тушаалд  тавигдах тусгай шаардлага

Материал хүлээн авах байгууллагын албан ёсны мэйл хаяг, холбоо барих утасны дугаар

Төрөл

Ангилал, зэрэглэл

Боловсрол

Мэргэжил

Мэргэшил

Туршлага

1

Архангай аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар

Газрын удирдлагын хэлтэс

Хайрхан сумын газрын даамал

1

Гүйцэтгэх

Дэс түшмэл, ТЗ-9

Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй

“Газар зохион байгуулалт /газрын үнэлгээ, кадастр, төлөвлөлт/ /073101/;

экологи /052101/; байгаль орчны ашиглалт, үнэлгээ /071203/; агрономи /081101/; геодези /053201/”

-

Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно.

 

2

Газрын удирдлагын хэлтэс

Өлзийт сумын газрын даамал

1

Гүйцэтгэх

Дэс түшмэл, ТЗ-9

Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй

“Газар зохион байгуулалт /газрын үнэлгээ, кадастр, төлөвлөлт/ /073101/;

экологи /052101/; байгаль орчны ашиглалт, үнэлгээ /071203/; агрономи /081101/; геодези /053201/”

-

Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно.

 

3

Газрын удирдлагын хэлтэс

Эрдэнэмандал сумын газрын даамал

1

Гүйцэтгэх

Дэс түшмэл, ТЗ-9

Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй

“Газар зохион байгуулалт /газрын үнэлгээ, кадастр, төлөвлөлт/ /073101/;

экологи /052101/; байгаль орчны ашиглалт, үнэлгээ /071203/; агрономи /081101/; геодези /053201/”

-

Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно.

 

4

Газрын удирдлагын хэлтэс

Чулуут сумын газрын даамал

1

Гүйцэтгэх

Дэс түшмэл, ТЗ-9

Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй

“Газар зохион байгуулалт /газрын үнэлгээ, кадастр, төлөвлөлт/ /073101/;

экологи /052101/; байгаль орчны ашиглалт, үнэлгээ /071203/; агрономи /081101/; геодези /053201/”

-

Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно.

 

5

Газрын удирдлагын хэлтэс

Хотонт сумын газрын даамал

1

Гүйцэтгэх

Дэс түшмэл, ТЗ-9

Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй

“Газар зохион байгуулалт /газрын үнэлгээ, кадастр, төлөвлөлт/ /073101/;

экологи /052101/; байгаль орчны ашиглалт, үнэлгээ /071203/; агрономи /081101/; геодези /053201/”

-

Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно.

 

6

Газрын удирдлагын хэлтэс

Өгийнуур сумын газрын даамал

1

Гүйцэтгэх

Дэс түшмэл, ТЗ-9

Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй

“Газар зохион байгуулалт /газрын үнэлгээ, кадастр, төлөвлөлт/ /073101/;

экологи /052101/; байгаль орчны ашиглалт, үнэлгээ /071203/; агрономи /081101/; геодези /053201/”

-

Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно.

 

7

Газрын удирдлагын хэлтэс

Хашаат сумын газрын даамал

1

Гүйцэтгэх

Дэс түшмэл, ТЗ-9

Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй

“Газар зохион байгуулалт /газрын үнэлгээ, кадастр, төлөвлөлт/ /073101/;

экологи /052101/; байгаль орчны ашиглалт, үнэлгээ /071203/; агрономи /081101/; геодези /053201/”

-

Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно.

 

8

Газрын удирдлагын хэлтэс

Жаргалант сумын газрын даамал

1

Гүйцэтгэх

Дэс түшмэл, ТЗ-9

Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй

“Газар зохион байгуулалт /газрын үнэлгээ, кадастр, төлөвлөлт/ /073101/;

экологи /052101/; байгаль орчны ашиглалт, үнэлгээ /071203/; агрономи /081101/; геодези /053201/”

-

Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно.

 

 

Хүлээн авах мэйл:   arkhangai@gazar.gov.mn

Холбоо барих: Архангай аймгийн Газрын харилцаа, Барилга, Хот байгуулалтын газар: 70333632, 70333633

 

Хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдлыг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ

           Тус газарт Геодезийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний сул орон тоо үүссэнг газрын даргын 2023 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн 123 дугаартай албан бичгээр сул орон тооны захиалгыг холбогдох материалын хамт хүргүүлэв.
           Мөн  тус газарт үүссэн сул орон тооны захиалгыг 2021.11.04-ний өдрийн 773, 2021.11.24-ний өдрийн 819, 2022.05.12-ны өдрийн 387, 2022.05.13-ны өдрийн 397, 2022.09.08 -ны өдрийн 731 дугаартай албан бичгүүдээр Төрийн албаны зөвлөлийн Архангай аймаг дахь салбар зөвлөлд хүргүүлснээр 7 орон тоо нөхөхдөж одоогийн байдлаар 8 газрын даамлын сул орон тоо хуулийн хүрээнд нөхөгдөөгүй байгаа тул ТА-ны тусгай шалгалт 2023 оны 05 дугаар сарын 25-27-нд зохион байгуулагдах гэж байна.

Санал асуулга

Танд уг сайт таалагдаж байна уу...

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР