ГАЗРЫН ТӨЛБӨР, ТАТВАРЫН ЦАХИМ СИСТЕМ

 

ГАЗРЫН ТӨЛБӨР, ТАТВАРЫН ЦАХИМ СИСТЕМ НЭВТЭРЛЭЭ

    Тус оноос “Газрын төлбөр, татварын цахим систем”-ийг Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2020 оны А/05 дугаар тушаалаар 2020.01.09-ний өдрөөс эхлэн аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн хэмжээнд нэвтрүүлсэн бөгөөд Газрын төлбөрийн тухай хуулийн дагуу энэхүү системийг Татварын удирдлагын нэгдсэн системтэй холбосон Дундын мэдээллийн санг байгуулан Татварын байгууллагатай харилцан мэдээлэл солилцон ажиллаж байна.

       Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын газар эзэмшиж, ашиглаж буй газрын төлбөрийн нэхэмжлэлийг ГХБХБГ-ын мэдээллийн санд үүсгэн татварын нэгдсэн системд илгээснээр иргэн танд газрын төлбөрийн нэхэмжлэл ebarimt системд харагдана.

Санал асуулга

Танд уг сайт таалагдаж байна уу...

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР