ГАЗАР ӨМЧЛӨЛИЙН ЯВЦ

1.  Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх ажлыг зохион байгуулсан талаар

Аймгийн хэмжээнд өссөн дүнгээр 16790 иргэнд 1382,36 га газрыг өмчлүүлсэн байна. Газар өмчлөлийн явц 17,5 хувьтай. /2020 оны 1-р улирал/

Газар өмчлөлийн явц өссөн дүнгээр

 2.   Өмчилсөн газраа улсын бүртгэлд бүртгүүлж баталгаажуулах ажлын явц

Иргэн аймаг, сумын Засаг даргын захирамжаар газар өмчилж, улсын бүртгэлд баталгаажуулан гэрчилгээ авснаар газар нь баталгааждаг.

Санал асуулга

Танд уг сайт таалагдаж байна уу...

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР