ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

ЛАБОРАТОРЫН ЭРХЭМ ЗОРИЛГО НЬ:

  •       Орчин үеийн шинжлэх ухаан техникийн дэвшилтэт  багажит анализийн аргыг шинжилгээнд нэвтрүүлж, лабораторийн эцсийн үр дүнгээр гарах үнэлэмжийг үнэн зөв өндөр магадлалтай тогтооно.

  •       Лабораторид үндэсний болон олон улсын шинжилгээний аргын стандартыг бүрэн нэвтрүүлэхэд үйл ажиллагаагаа чиглүүлж ажиллана.

  •       Лабораторийн нийт ажилтнууд, шинжээчдийг гадаад, дотоодын сургалтанд хамруулж, хүний нөөцийн чадавхийг дээшлүүлж, мэргэшүүлнэ.

Санал асуулга

Танд уг сайт таалагдаж байна уу...

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР