БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

Иргэн газар өмчилж авах тухай өргөдөлд дараах зүйлийг бүрдүүлнэ

 

Шинээр газар өмчлөн авахад

-       Иргэний үнэмлэхний хуулбар

-       Багийн Засаг даргын оршин суугаа газрын тодорхойлолт

-       Газар өмчлөх маягт

Эзэмшиж байгаа хашааны газраа өмчлөх авахад

-       Иргэний үнэмлэхний хуулбар

-       Багийн Засаг даргын оршин суугаа газрын тодорхойлолт

-       Эзэмшиж байгаа хашааны газрын гэрчилгээ, кадастрын зураг

-       Газар өмчлөх маягт

Хамтран өмчлөл салгахад

-       Өмчилсөн газрын гэрчилгээний хуулбар

-       Нотариалтын гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлсэн гэрээний эх хувь

-       Гэр бүлийн гишүүдийн иргэний үнэмлэхний хуулбарууд

-       Хамтран өмчлөл салгах маягт

Санал асуулга

Танд уг сайт таалагдаж байна уу...

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР