2023 онд хэрэгжиж буй төсөл арга хэмжээ

Архангай аймагт нийт 2023 онд Улс болон орон нутгийн хөгжлийн сан, төсөл хөтөлбөрөөр 65 төсөл, арга хэмжээ хэрэгжиж байна. Үүнээс Улсын төсвийн нийт 159,108.6 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 2023 онд санхүүжих нь 64,340.4 сая төгрөг, орон нутгийн хөгжлийн сангаар 5,638,239.0 мянган төгрөг, их засварын 1,714,100.0 мянган төгрөгийн санхүүжилт хийгдэхээр байна.

 

2023 оны 06-р сарын 12-ны өдрийн байдлаар...

 

Санал асуулга

Танд уг сайт таалагдаж байна уу...

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР