Архангай аймгийн 2019 оны Улс, орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөрийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ

Архангай аймагт 2019 оны хагас жилд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 23 тэрбум 914,8 сая төгрөгийн өртөг бүхий 30 төсөл арга хэмжээ, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2 тэрбум 455 сая төгрөгийн өртөг бүхий 15 төсөл арга хэмжээ нийт 26 тэрбум 489,8 сая төгрөгийн өртөг бүхий 51 төсөл арга хэмжээний захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлж ажиллаа.Үүнээс барилга угсралтын ажил 24, Их засварын ажил 10, Тохижилтын ажил 10, Зураг төслийн ажил 2 байна.2019 оны хагас жилийн байдлаар 51 төсөл арга хэмжээнээс 19 арга хэмжээ нь гэрээ байгуулан барилга угсралт, их засварын ажлууд явагдаж байна. Үүнд:

 

Барилга байгууламжийн нэр

Эхлэх, дуусах  хугацаа

Нийт төсөвт өртөг        /сая.төг/

2019 онд санхүүжих дүн /сая.төг/

Хэрэгжүүлж дуусах хугацаа

Тайлбар

0

1

2

3

4

5

6

А

Улсын төсвийн хөрөнгө

1

Батцэнгэл сумын ЗДТГазрын конторын барилга

2019-2020

1200,0

700,0

2020

Гүйцэтгэгч:            “Заг инженеринг”              ХХК  зураг төсөв хийгдэж байна.

2

Төвшрүүлэх  сумын ЗДТГазрын конторын барилга

2019

700,0

700,0

2019

Тэндэр шалгаруулалтын шатанд

3

Өндөр-Улаан сумын Хануй багийн төв

2019

100,0

100,0

2019

Гүйцэтгэч: “Гичгэнэ Хяр” ХХК

4

Төвшрүүлэх сумын Баян-Өндөр багийн төв

2019

80,0

80,0

2019

Гүйцэтгэгч: “Тамирын Цахиур” ХХК

5

Хүүхэд залуучуудын цэцэрлэгт хүрээлэн

2019

500,0

500,0

2019

Зургийн даалгавар

6

Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сумын тохижилт

2019

100,0

100,0

2019

Тэндэр шалгаруулалтын шатанд

7

Өлзийт сумын сургуулийн цэвэрлэх байгууламж

2019

50,0

50,0

2019

Гүйцэтгэгч тодорсон

8

Төвшрүүлэх сумын 320 хүүхдийн хичээлийн байр

2019

72,4

72,4

хэрэгжсэн

үлдэгдэл санхүүжилт

9

Эрдэнэмандал сум 150 хүүхдийн цэцэрлэг

2018-2019

1400,0

800,0

2019

он дамжин хэрэгжиж байгаа

10

Цахир сум 320 хүүхдийн хичээлийн байрны барилга

2019-2020

3200,0

1600,0

2020

Тэндэр шалгаруулалтын шатанд

11

Эрдэнэбулган сум 2-р сургуулийн хичээлийн байрны барилга

2019-2020

8700,0

3300,0

2020

Гүйцэтгэгч:Гурвантамир ХХК , Барилга угсралтын ажил явагдаж байна.

12

Чулуут сумын 320 хүүхдийн хичээлийн байрны барилга

2019-2020

3200,0

1600,0

2020

Тэндэр шалгаруулалтын шатанд

13

Тариат сум 50 ортой цэцэрлэг

2019

500,0

500,0

2019

Тэндэр шалгаруулалтын шатанд

14

Тоглоомын талбай 8 сум

2019

200,0

200,0

2019

Зураг, төсөвтэй

15

Аймгийн хөгжимт драмын театр

2013-2019

9948,4

2752,4

2019

он дамжин хэрэгжиж байгаа

16

Өлзийт сумын Соёлын төвийн барилга

2018-2019

1380,0

650,0

2019

он дамжин хэрэгжиж байгаа

17

Хашаат сум Соёлын төвийн барилга

2018-2019

1279,0

500,0

2019

он дамжин хэрэгжиж байгаа

18

Цэцэрлэг сум Соёлын төвийн барилга

2018-2019

1330,0

500,0

2019

он дамжин хэрэгжиж байгаа

19

Хотонт сумын 240 хүний суудалтай Соёлын төвийн барилга

2019-2020

1230,0

800,0

2020

холболт хийнэ

20

Солийн Данзангийн музей

2019-2020

1000,0

600,0

2020

Зураг, төсөвтэй

21

Өндөр-Улаан сумын Соёлын төвийн барилгын их засвар

2019

200,0

200,0

2019

Зураг, төсөвтэй

22

Жаргалант сумын Сургуулийн өргөтгөлийн барилга

2019-2020

1000,0

500,0

2020

 

23

Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сумын Ирээдүй цогцолборын өргөтгөл

2019

600,0

600,0

2019

геологи, зургийн даалгавар, экспертиз

24

Архангай Булган сумын Хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга

2019

500,0

500,0

2019

Зураг, төсөвтэй

25

Архангай 8 суманд тоглоомын талбай, цамхаг барих

2019

200,0

200,0

2019

Зургийн даалгавар

26

Оюутны дотуур байрны барилга. УБ

2019-2020

6000,0

3000,0

2020

геологи, зургийн даалгавар, экспертиз

27

Архангай аймгийн Өндөр-Улаан сумын Дотуур байрны их засвар, сургуулийн инженерийн шугам сүлжээний шинэчлэл

2019

400,0

400,0

2019

Зураг, төсөвтэй

28

Архангай Эрдэнэбулган 3-р сургуулийн их засвар

2019

600,0

600,0

2019

Зургийн даалгавар

29

Архангай Цахир сумын дотуур байрны барилгын их засвар

2019

200,0

200,0

2019

Зураг, төсөвтэй

30

Архангай Тариат сумын Мөрөн багийн Сургууль, дотуур байрны их засвар

2019

150,0

150,0

2019

Зураг, төсөвтэй

31

Мал угаалгын онгоц, төмөр хашаа 8 сум

2019

660,0

660,0

2019

зурагтай

32

Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сум. Мал эмнэлгийн барилга

2019-2020

1000,0

500,0

2020

геологи, холболт, экспертиз

33

Архангай аймгийн Булган сум. ЭМТ-ийн барилгын их засвар

2019

200,0

150,0

2019

Зураг, төсөвтэй

34

Архангай аймгийн Жаргалант сум. ЭМТ-ийн барилгын их засвар

2019

200,0

150,0

2019

Зураг, төсөвтэй

 

УТХ----------------Дүн

 

50729,8

23914,8

 

 

Б

Орон нутгийн  төсвийн хөрөнгө

1

4 байршилд дахин төлөвлөлт хийх /ХЕТ/

2019

20,0

20,0

хэрэгжиж байгаа

үлдэгдэл санхүүжилт

2

Худалдааны гудамжны дээврийн засвар

2019

100,0

100,0

2019

Зургийн даалгавар

 

ОНТХ----------------Дүн

 

120,0

120,0

 

 

В

Орон нутгийн  хөгжлийн сангийн хөрөнгө

1

Батцэнгэл, Өлзийт, Чулуут, Хашаат сумдын багийн төвийг  барих

2019

200,0

200,0

2019

Зургийн даалгавар

2

Аймаг орон нутгийн хөгжилт шаардлагатай төсөл арга хэмжээнд зураг төсөв хийх, тоног төхөөрөмж /ТЭЗҮ/

2019

180,0

180,0

2019

 

3

Аймгийн томоохон худалдааны төв, гудамжийг камержуулах

2019

30,0

30,0

2019

Техникийн даалгавар

4

"Архангайд үйлдвэрлэв" худалдааны төвийн тохижилт

2019

50,0

50,0

хэрэгжиж байгаа

Зургийн даалгавар, эскиз зурагтай

5

Хүүхэд залуучуудын цэцэрлэгт хүрээлэнгийн хашаа

2019

30,0

30,0

2019

Зургийн даалгавар

6

Дулааны станцын дулаан түгээх салбар шугам сүлжээ, барилгын доторхи шугам сүлжээ зэрэг дэд бүтцийн зураг төсөв

2019

250,0

250,0

2019

 

7

Орон сууцны дээвэр, бохирын шугам шинэчлэх

2019

30,0

30,0

2019

Зургийн даалгавар

9

"Архангайд үйлдвэрлэв" худалдааны төвийн үлдэгдэл санхүүжилт

2017-2019

3154,0

975,0

хэрэгжсэн

үлдэгдэл санхүүжилт

10

Булган уулын орчны  тохижилт

2018-2019

330,0

330,0

2019

зураг бэлэн

11

Хуримын ордон барих

2019-2020

600,0

200,0

2020

эскиз зурагтай. геологи,  экспертиз

12

Ахмадын "Шивэрт" сувиллын газрын тохижилт

2019

40,0

40,0

2019

Зургийн даалгавар

13

Батцэнгэл сумын Эрүүл мэндийн төвийн засвар

2019

30,0

30,0

2019

Зургийн даалгавар

14

Эрдэнэбулган сумын 7-р багийн тоглоомын талбайн тохижилт

2019

10,0

10,0

2019

Зургийн даалгавар

 

ОНХС----------------Дүн

 

6746,0

2455,0

 

 

 

2019 онд Архангай аймагт Улсын төсөв болон орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар он дамжин хэрэгжиж байгаа дараах барилга угсралтын ажлуудад үе шатны хяналт хийсэн. Үүнд:

 1. Аймгийн хөгжимт драмын театрын барилга-гүйцэтгэгч Акми Холдинг ХХК / нийт төсөвт өртөг 9  тэрбум 948,4 сая үүнээс 2018 онд 1 тэрбум төгрөг/  барилгын ажлын явц 60%-тай байна.
 2. Цэцэрлэг сумын Соёлын төвийн барилга, 250 суудал-гүйцэтгэгч Алтайн Бумбат Өргөө ХХК / нийт төсөт өртөг 1 тэрбум 335,2 сая үүнээс 2018 онд 1 тэрбум төгрөг/ барилгын ажлын явц 40%-тай байна.
 3. Өлзийт сумын Соёлын төвийн барилга , 250 суудал-гүйцэтгэгч Билэгт Багана ХХК / нийт төсөвт өртөг 1 тэрбум 380,5 сая / барилгын ажлын явц 95%-тай байна.
 4. Хашаат сумын соёлын төвийн барилга, 250 суудал-гүйцэтгэгч Саруул Цамхаг ХХК / нийт төсөвт өртөг 1 тэрбум 279,9 сая төгрөг / барилгын ажлын явц 65%-тай байна.
 5. Эрдэнэмандал сумын 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга-гүйцэтгэгч Гурвантамир ХХК / нийт төсөвт өртөг 1 тэрбум 200 сая төгрөг/ барилгын ажлын явц 95%-тай байна.
 6. Цахир сумын Эрүүл мэндийн төвийн барилга- гүйцэтгэгч Ган Зосон ХХК / нийт төсөвт өртөг 1 тэрбум төгрөг/ барилгын ажлын явц 35%-тай байна.

2019 онд Архангай аймагт Улсын төсөв болон орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж байгаа дараах барилга угсралт их засварын ажлуудад гэрээ байгуулан үе шатны хяналт хийж байна. Үүнд:

 1. Батцэнгэл сумын Улаанчулуут багийн төвийн барилга-гүйцэтгэгч Тамирын Цахиур ХХК  / нийт төсөвт өртөг 59 сая төгрөг / барилгын ажлын явц 10%-тай байна.
 2. Өлзийт сумын бодонт багийн төвийн барилга-гүйцэтгэгч Хабул констракшн ХХК / нийт төсөвт өртөг 59 сая 603 мянган төгрөг / барилгын ажлын явц 40%-тай байна.
 3. Чулуут сумын Халуун ус багийн төвийн барилга-гүйцэтгэгч Газрын Гагнаас ХХК / нийт төсөвт өртөг 59 сая 500 мянган төгрөг / барилгын ажлын явц 60%-тай байна.
 4. Төвшрүүлэх сумын Баян-Өндөр багийн төвийн барилга-гүйцэтгэгч Тамирын Цахиур ХХК  / нийт төсөвт өртөг 79 сая 180 мянган төгрөг / барилгын ажлын явц 10%-тай байна.
 5. Өндөр-Улаан сумын Соёлын төвийн барилгын их засвар-гүйцэтгэгч Ар-Дэн ХХК / нийт төсөвт өртөг 191 сая төгрөг / засварын ажлын явц 60%-тай байна.
 6. Булган, Чулуут, Хангай, Цахир, Тариат, Өндөр-Улаан, Жаргалант, ИхТамир сумдад хүүхдийн тоглоомын талбай модон цамхаг бүхий цогцолбор-гүйцэтгэгч Газрын Гагнаас ХХК / нийт төсөвт өртөг 173 сая 117 мянган төгрөг / ажлын явц 20%-тай байна.
 7. Цахир сумын 50 хүүхдийн дотуур байрны засвар-гүйцэтгэгч Газрын Гагнаас ХХК / нийт төсөвт 196 сая 973 мянган төгрөг / засварын ажлын явц 35%-тай байна.
 8. Эрдэнэбулган сумын 2-р сургуулийн барилга-гүйцэтгэгч ГурванТамир ХХК / нийт төсөвт өртөг 8 тэрбум 699 сая төгрөг / барилгын ажлын явц 30%-тай байна.
 9. Батцэнгэл сумын ЗДТГ-ын барилга-гүйцэтгэгч Заг Инженеринг ХХК
 10. Батцэнгэл сумын Эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар-гүйцэтгэгч Их мухар гурван улаан ХХК / нийт төсөвт өртөг 30 сая төгрөг / засварын ажлын явц 30%-тай байна.
 11. Жаргалант сумын Эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар-гүйцэтгэгч Нуурын Толгой ХХК / нийт төсөвт өртөг 196 сая 878 мянган төгрөг /
 12. Булган, Жаргалант, Ихтамир, Чулуут, Өндөр-Улаан, Тариат, Хангай, Цахир сумдад мал угаалгын банн төмөр хашаа байгуулах-гүйцэтгэгч Урал Их ХХК
 13. Тариат сумын Мөрөн багийн сургуулийн дотуур байрны барилгын их засвар-гүйцэтгэч СДММ ХХК
 14. Чулуут сумын Эрүүл мэндийн төвийн барилга-гүйцэтгэгч СДММ ХХК
 15. Өндөр-Улаан сумын Хануй багийн төвийн барилга-гүйцэтгэгч Гичгэнэ Хяр ХХК
 16. Аймгийн төвийн камержуулалтын ажил-гүйцэтгэгч Эрчимт цамхаг ХХК / нийт төсөвт өртөг 26 сая 890 мянган төгрөг /
 17. Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн барилгын засвар-гүйцэтгэгч ГурванТамир ХХК / нийт төсөвт өртөг 189 сая 878 мянган төгрөг /

2019 онд Архангай аймагт Улсын төсөв болон орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж байгаа дараах барилга угсралт их засварын ажлуудад барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтанд оруулах комисс ажилласан байна.Үүнд:

 1. Архангайд үйлдвэрлэв худалдааны төьийн тохижилтын ажил-гүйцэтгэгч Гичгэнэ Хяр ХХК / нийт төсөвт өртөг 50 сая төгрөг / 2019 оны 3 дугаар сарын 1-нд комисс ажилласан.

Булган сумын Эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар-гүйцэтгэгч Гурван Тамир ХХК / нийт төсөвт өртөг 189 сая 894 мянган төгрөг / 2019 оны 5 дугаар сарын 27-нд комисс ажилласан.

Санал асуулга

Танд уг сайт таалагдаж байна уу...

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР