СУМДААР АЖИЛЛАЛАА - Тариат сум:

2021-10-26

Тус сумын халаалтын үйл ажиллагааг “Адуучийн удам” ХХК эрхлэдэг. ДТХ 1.4 мвт-ын хүчин чадал бүхий 2 ш тогоотой. Сумын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн байгууллага, банкны барилгууд болон 10 аад аж ахуйн нэгж байгууллагыг дулаанаар хангадаг. 2017-2019 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлсэн сумын төвийн шинчлэлийн хүрээнд хийгдсэн уурын зуух, усан сангийн байгууламжийн ашиглалтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлдэг. Үйл ажиллагаа доголдолгүй, хэрэглэгчээс гарсан санал гомдолгүй байна.

Санал асуулга

Танд уг сайт таалагдаж байна уу...

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР