СУМДААР АЖИЛЛАЛАА - Өлзийт сум:

2021-10-15

тус сумын халаалтын үйл ажиллагааг “Долоон бар” ХХК эрхлэдэг. 1.2 мвт-ын хүчин чадал бүхий 2 ш тогоотой. Хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2.4 мвт-ын хүчин чадалтай шинэ зуухыг 2021 онд өргөтгөл хийн байрлуулсан. Сумын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн байгууллага, 17 аж ахуйн нэгж байгууллаг 20 айл өрх дулааны шугаманд холбогдсон халаалтын үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байна. Талбайд 125 тн нүүрсний нөөцтэй. Шугам сүлжээ 2018 онд шинээр хийгдсэн.

            Зөвлөмж:

  • Уурын зуухны иргэн тойронд эзэмшлийн хэл заагаар хашаа барьж хөдөлмөр хамгаалал авулгүй ажиллагааг хангах
  • Өргөтгөл хийгдсэн барилга болон хуучин уурын зуухны барилгын гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэх
  • Үнсний хог хаягдлыг сумын байгаль орчны байцаагчаас заавар авч зайлуулах
  • Цахилгааны монтажны халалт үүссэн хэсгүүдэд чангалгаа хийж засварлах
Санал асуулга

Танд уг сайт таалагдаж байна уу...

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР