ГХБХБГ-ын хамт олны хурлыг цахимаар зохион байгууллаа

2021-02-09

 

Улсын хэмжээнд 2021 оны 02 дугаар сарын 05-ний өдөр зохион байгуулагдсан “Газрын харилцааны удирдах ажилтны зөвлөгөөн”-д оролцож, 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт, үр дүн, мэдээлэлтэй танилцсаны дагуу тус газар нь 2021 оны 02 дугаар сарын 08-ний  өдөр хамт олны хурлыг сумын газрын даамлуудыг оролцуулан цахимаар хийж заавар зөвлөмж өглөө.
Уг цахим хурлаар дараах 2 асуудлыг Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газарт хүргүүлэхээр шийдвэрлэв. Үүнд: 
1. Ц. Ганхүү даргыг гавьяат ажилтан болгох саналыг дэмжих тухай 
2. Газрын харилцааны цахим шилжилт, эрх зүйн шинэчлэлийн талаар аймаг, сумын удирдлагуудад мэдээлэл өгөх ажлыг 2021 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдөр агентлагтай хамтран зохион байгуулах ажлыг төлөвлөөд байна.

 

Санал асуулга

Танд уг сайт таалагдаж байна уу...

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР