БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ, НЭГЖ ТАЛБАРЫН ХУВИЙН ХЭРГИЙГ ЦАХИМЖУУЛАХ АЖЛЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛААД БАЙНА

2021-01-25

Барилга байгууламжийн хувийг хэрэг, нэгж талбарын хувийн хэргийг цахимжуулах, нэгдсэн цахим мэдээллийн санд оруулах ажлыг энэ 1-р сараас эхлэн зохион байгуулж байна.
Уг цахимжуулалтын ажлыг ГХБХБГ-ын даргын 2021 оны 01-р сарын 11-ны өдрийн удирдамжаар барилга байгууламжийг бүртгэлжүүлэн, Булган суманд 435 нэгж талбарын 5469 баримт бичиг, Төвшрүүлэх суманд 372 нэгж талбарын 6877 баримт бичиг цахимжуулаад байна. Цаашид хуваарийн дагуу цахимжуулалтын ажил үргэлжилнэ.

Санал асуулга

Танд уг сайт таалагдаж байна уу...

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР