Газрын төлбөр

2016 оны 06-р сарын 10

Газар эзэмшич иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагууд 2016 оны  газар эзэмшүүлэх гэрээгээ байгуулж, газрын төлбөрөө төлнө үү.

Видео мэдээ

https://www.youtube.com/watch?v=QkmXSaCPS-I&feature=youtu.be

Cанал асуулга

Фейсбүүк