Архангай аймагт улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж буй барилга

2014 оны 06-р сарын 30

Архангай аймагт улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж буй барилга угсралт, их засварын ажлуудаас 2015 оны хагаж жилийн байдлаар

  • Эрдэнэбулган сумын спортын гүнзгийрүүлсэн сургалттай сургуулийн барилга, 100 хүүхдийн дотуур байрын хамт\
  • Эрдэнэбулган сумын III багийн 3-р цэцэрлэгийн барилга
  • Чулуут сумын 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга
  • Булганхангай хорооллыг цахилгаан дулаанаар хангах ажлууд ашиглалтад ороод байна.

Видео мэдээ

https://www.youtube.com/watch?v=QkmXSaCPS-I&feature=youtu.be

Cанал асуулга

Фейсбүүк