ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА, ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЦАХИМААР ЯВАХААР БОЛЛОО

Аймгийн Засаг даргын 2017 оны а/88 тоот захирамжийн дагуу ГХБХБГ нь 2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан иргэн, аж ахуйн ...

2017/03/10 Дэлгэрэнгүй

“Бэлчээрийн менежментийг хэрэгжүүлэх-фото мониторинг”

Аймгийн хэмжээнд бэлчээрийн менежментийн ажлын хэрэгжилтийг хангуулах  түүнтэй холбогдох гарах үйл ажиллагааг зохион байгуулах ажлын хүрээнд т...

2017/02/21 Дэлгэрэнгүй

Газар өмчлөлийн ажлын явц, байдал

                        &nb...

2017/02/13 Дэлгэрэнгүй

ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

1.    Газрын эрх зүйн харилцаа   2016 оны эцсийн байдлаар аймгийн хэмжээнд: - Үйлчилгээний зориулалтаар газар э...

2017/02/13 Дэлгэрэнгүй

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙ

1.    Хэмжилт зураглалын талаар 2016 онд Эрдэнэбулган, Цэнхэр, Хотонт, Батцэнгэл, Хашаат, Булган сумдад шинээр газар эзэмших эрх ...

2017/02/13 Дэлгэрэнгүй

Газрын төлбөр /2016/

             Аймгийн хэмжээнд иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын газар эзэмшиж ашигласны...

2017/02/13 Дэлгэрэнгүй

Газрын дуудлага худалдаа

Газрын дуудлага худалдаа: Тус онд газрын дуудлага худалдааг Барилга хот байгуулалтын сайдын 2015 оны 12-р сарын 07-ны 234 дүгээр тушаалыг баримт...

2017/02/13 Дэлгэрэнгүй

ӨРГӨДӨЛ ХҮСЭЛТ ТҮҮНИЙ ШИЙДВЭРЛЭЛТ, ДОТООД АЖИЛ

Архив, албан хэрэг хөтлөлт Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудаас тус газарт ирүүлсэн өргөдөл хүсэлт, албан бичгүүдэд дарааллын дагуу дугаар өгч,...

2017/02/08 Дэлгэрэнгүй

2016 ОНЫ ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө, түүний хэрэгжилт 2016 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2015...

2017/02/08 Дэлгэрэнгүй

Уул уурхай, нөхөн сэргээлт

Аймгийн хэмжээнд хайгуулын болон ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулж буй иргэн, аж ахуйн нэгжүүдийн судалгааг гаргаж, аймгийн Засаг даргын захирамжаар ...

2017/02/08 Дэлгэрэнгүй

Видео мэдээ

https://www.youtube.com/watch?v=QkmXSaCPS-I&feature=youtu.be

Cанал асуулга

Фейсбүүк